Ecologia sonora a les aules
Les sessions de sonoteràpia van adreçades a mestres i professors que estiguin interessats en reduir l´estrés i tenir la capacitat de protegir-se de factors externs, com 
l´excés de soroll a les aules.
És sabut que un nivell excessiu de decibels afecta la salut de tothom. Produeix nerviosisme, altera el ritme del cor, de la respiració i de la pressió sanguínea i per tant, provoca alteracions en l´atenció i la capacitat de concentració.
Primer és important crear un espai de silenci. Si no hi ha silenci i no tenim la capacitat
d´escoltar, no hi pot haver aprenentatge.
Els tallers o sessions en petits grups de professionals de l´ensenyament, proporcionen un espai de silenci, d´escolta, de recepció del so adequat i de reflexió des de la pròpia experiència, sobre l´educació sonora.

L´ecologia del paisatge sonor que ens envolta, passa per sentir dins un mateix o mateixa, el què realment és beneficiós per a la nostra salut i per tant per a l´educació integral de la persona.
We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree to our use of cookies. More information
Settings