CLASSES DE LLENGUATGE MUSICAL PRESENCIALS I ONLINE CURS 20-21
Iniciem les classes de llenguatge musical del curs 20-21 en dos formats: presencialment i online per aquelles persones que no necessitin. El llenguatge musical es pot viure de moltes maneres i una de les més divertides és a través del moviment. Tenim el ritme al cos i la música dins nostre. 
Les classes van adreçades a totes les edats, tant si es tenen coneixements musicals, com si no.
Els horaris són flexibles de dilluns a divendres i les classes es poden combinar amb el piano com a instrument.
També es treballa l´escriptura musical i el llenguatge musical amb la veu.
Contactar al telf: +34 676206875 o bé al formulari a través de la web.
www.albamonart.com

Amb bon ritme,
Alba Monart

Iniciamos las clases de lenguaje musical del curso 20-21 en dos formatos: presencialmente y online para aquellas personas que lo necesiten. El lenguaje musical se puede vivir de muchas maneras y una de las más divertidas es a través del movimiento. Tenemos el ritmo en el cuerpo y la música dentro.
Las clases van dirigidas a todas las edades, tanto si se tienen conocimientos, como si no.
Los horarios son flexibles de lunes a viernes y las clases se pueden combinar con el piano como instrumento.
También se trabaja la escritura musical y el lenguaje musical con la voz.
Contactar al telf: +34 676206875 o bién al formulario de la página web:
www.albamonart.com

Con buen ritmo,
Alba Monart


We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree to our use of cookies. Mehr Informationen
Einstellungen Accept