Classes de piano

La música es inherent a l'ésser humà. Des d´abans de néixer ja escoltem i sentim els sons orgànics de la mare, la seva veu i els sons del món exterior. Quan decidim néixer ho fem amb el so del plor i a partir d´aquell moment estem rodejats  per sempre més de música. El ritme el sentim amb la nostra respiració i el batec de nostre cor. El món desplega tot un ventall de simfonies que ens acompañen constantment.

Partint de l´esser humà musical per sí mateix, la pedagogia de la música es converteix en un camí no només musical, sinó personal en totes les seves dimensions socials, emocionals, físiques i espirituals.

S´ofereixen doncs, classes de PIANO i LLENGUATGE MUSICAL per a totes les edats tenint en compte sempre el procés personal de cadascú.
Les classes s’ofereixen també, per a aquells estudiants de piano que volen perfeccionar la seva tècnica o volen conèixer l’instrument d’una altra manera, extenent la seva visió més enllà del mer camp professional. També com a extensió del nostre propi cos, treballant els centres energètics i connexió amb la Terra i Cel, el qual ens permet alliberar tensions en el moment de tocar i aconseguir un so més rodó, més potent i a la vegada més dolç.

Les sessions o classes de piano sempre s’acompanyen doncs d’un prèvia consciència corporal i un treball acurat del so. El nostre cos vibra primer abans de produir qualsevol so amb l’instrument.

La música, i en aquest cas el treball amb el piano, pot no només ésser un entreteniment, sinó un camí cap al creixement personal individual, adquirint autoconfiança, desenvolupant l’escolta cap a un mateix i els altres, i, augmentant la pròpia autoestima.