FRASE DEL DIA 2
Paul Valéry (1871-1945) fou un escriptor francès, principalment poeta, assagista i filòsof. Principal representant de la poesia pura. Rebé influències de Baudelaire, Verlaine, Rimbaud i Mallarmé. Considerava que l´art és l´única cosa sòlida. Durant un viatge a Gènova es va enamorar d´una dona catalana, fins al punt d´entrar en un èxtasi gairebé desenvocant en bogeria.
Decidí separar-se de sí mateix, escindint amor,- el qual destruïa l´equilibri de la intel.ligència-, de
l´intel.lecte. L´important seria el secret de la forma.
Més endavant descobrí Edgar Allan Poe i s´instal.là a París.
Es casà amb una dona que era familiar de Edouard Manet però mantingué afers amb una advocada que escrivia novel.les amb el pseudònim de Jean Voilier.
Paul Valéry va escriure "La velada amb Monsieur Teste", " La jove Parca", " El cementiri marí", entre altres obres.
We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree to our use of cookies. Mehr Informationen
Einstellungen Accept