Projectes comunitaris i personals

En projecció un projecte musical de comunitat a Terrassa i a l'estranger de cara a un futur, per tal de treballar la música com a fet social i inherent a qualsevol persona que vulgui expressar-se musicalment, considerant l'índividu com a ésser musical per sí mateix.

A part dels projectes comunitaris a través de la música, Alba Monart acompanya actualment a cantants i continua la seva tasca docent dins la música. Imparteix sessions i tallers en grup i individuals de musicoteràpia, sonoteràpia i cants circulars, dins de diferents àmbits i col.lectius. També segueix el camp de la composició com a eina educativa i creativa.

A part col.labora amb altres músics com a pianista acompanyant i col.labora en un projecte multidisciplinar amb un grup de dones professionals dins el camp de la música i la dansa.