Cosment

Col.laboradora musical del centre CosMent de Terrassa creat per Marc Picanyol, on es treballa la consciència de la respiració, la quietud i el moviment del cos. Alba Monart ha creat músiques per a les classes que s´imparteixen i les meditacions.